You are here

Sisarjärjestöt

Finn-ARMAn yhtenä toiminnan painopisteenä on kansainvälinen yhteistyö. Yhteistyötä tehdään erityisesti kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa.  Finn-ARMA hyväksyttiin vuonna 2014 maailmanlaajuisen sisarjärjestöjen verkoston INORMS (International Network of Research Management Societies) jäseneksi.

Kansainvälisiä sisarjärjestöjä ovat mm.